معرفی کتاب

پویایی داخلی دیپلماسی انرژی چین

با شروع قرن بیست‌ویکم، دیپلماسی انرژی چین به سرعت گسترش یافته و دولت این کشور، جستجو برای منابع انرژی در سراسر نقاط جهان را آغاز کرده است. این جنبش نه‌تنها سبب ارتقاء امنیت انرژی چین و بهبود روابط بین‌المللی این کشور شده، بلکه دسترسی به بازارهای سرمایه‌گذاری جدید و پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه را برای شرکت‌های ملی نفت چین میسر ساخته است.
دولت چین و شرکت‌های ملی نفت این کشور در راستای دستیابی به منافع حداکثری، به پشتیبانی یکدیگر نیاز دارند. در واقع، تعامل دولت و شرکت‌های ملی نفت چین، تأثیری اساسی بر دیپلماسی انرژی این کشور خواهد داشت. 
در کتاب حاضر، پویایی داخلی دیپلماسی انرژی چین، به‌خصوص تعامل شرکت‌های ملی و خصوصی در راستای دستیابی به منافع مورد نظر هر یک از طرفین، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مؤلف استدلال می‌کند که همگرایی منافع ملی و خصوصی، جزء کلیدی دیپلماسی انرژی چین محسوب می‌شود. در واقع، رابطه دولت و شرکت‌های ملی نفت، همگام با اصلاحات اقتصادی در چین تکامل یافته است. 
در بخش پایانی کتاب، پویایی داخلی دیپلماسی انرژی چین بر اساس تئوری‌های بین‌المللی اقتصاد سیاسی، ارزیابی  و محاسن و معایب آن نشان داده می‌شود. 
 
مؤلف :  Chi Zhang
ناشر :  World Scientific Publishing Co
سال انتشار: 2015
آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب: http://www.amazon.com/Domestic-Dynamics-Chinas-Diplomacy-Contemporary/dp/9814696730/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1448267942&sr=1-7&keywords=energy+diplomacy