معرفی کتاب

مدیریت برندهای صنعتی

نام و نشان‌های تجاری، بخش مهمی از تمامی فرهنگ‌ها در سرتاسر سیاره‌ی زمین و نیز در دنیای تجارت هستند. نام و نشان‌های تجاری به افراد کمک می‌کنند تصمیم‌گیری نمایند و تصمیمات کوچک، همچنین تصمیمات بزرگ بگیرند. آن‌ها شما را قادر می‌سازند به نوشیدنی بوردو که می‌نوشید، ماشین مرسدسی که می‌رانید و موتور جت جنرال الکتریک بر روی هواپیمایی که با آن سفر می‌کنید، اعتماد کنید. نام و نشان‌های تجاری، ایده‌ها، برداشت‌ها، توقعات و اعتقاداتی هستند که در ذهن تمامی مصرف‌کنندگان، یا هر فردی که می‌تواند بر روی کسب‌وکار شما اثرگذار باشد، وجود دارند.
ما در دنیایی مرتبط و همبسته زندگی می‌کنیم که به‌واسطه‌ی گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی جدید، واضح و آشکار شده است. امروزه، یک شخص، یک شرکت، یک نام و نشان تجاری، حتی یک ملت، به‌طور فزاینده قابل دسترس و تأثیرپذیر بوده و در معرض دید افراد جهان هستند. نام و نشان‌های تجاری قوی، کاری فراتر از ایجاد آگاهی دارند؛ آن‌ها دقیقاً نماد شرکت‌اند و وعده‌های نام و نشان تجاری را در معرض دید همگان می‌گذارند. من اعتقاد دارم که درک مصرف‌کننده در دنیای کسب‌وکار، بر همه چیز غالب است. امروزه، مصرف‌کنندگان دسترسی و کنترل بیش‌تری بر اطلاعاتی دارند که با استفاده از آن، درک آن‌ها درخصوص یک نام و نشان تجاری، شکل می‌گیرد.
مؤلف :  فیلیپ کاتلر ، والدمار پفورچ
مترجم :  کامبیز حیدرزاده
ناشر :  انتشارات سیته
سال انتشار: 1389