معرفی کتاب

امنیت انرژی

مفهوم کلاسیک امنیت انرژی، عرضه و امنیت نسبی انرژی و خدمات مربوط به آن را دربر می‌گیرد. با این وجود، طی سه دهه اخیر، شاهد بروز تهدیدهای جدیدی برای امنیت انرژی، نظیر تغییرات آب‌وهوایی، و نیز مفاهیم جدیدی از امنیت انرژی، نظیر تعاریفی که در آن‌ها روی نظارت اجتماعی و نوآوری در پژوهش‌ و توسعه پیرامون مسائل انرژی، بوده‌ایم.

در کتاب حاضر، پیشرفت‌ها و توسعه‌های واجد اهمیت در حوزه‌های مزبور، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بافت و زمینه‌ای جامع‌، تشریح می‌شود. 

مؤلف :  Benjamin K. Sovacool
ناشر :  SAGE Publications Ltd; Six Volume Set edition
سال انتشار: 2013
آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب: http://www.amazon.com/Energy-Security-SAGE-Library-International/dp/1446276082/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1451124671&sr=1-21&keywords=energy+diplomacy