معرفی کتاب

مدیریت بازاریابی: دانش و مهارت‌ها

هدف مؤلفان در کتاب حاضر عبارت است از ارتقاء دانش دانشجویان در رابطه با مدیریت بازاریابی و تقویت مهارت‌های آن‌ها در راستای توسعه راهبردهای بازاریابی موفق.

در کتاب حاضر، شش مرحله رویکرد یادگیری در مرکز توجه قرار می‌گیرد. در هر یک از بخش‌های کتاب، مباحث ارتقاء دانش یا تقویت مهارت‌ها به‌صورت جداگانه یا در ارتباط با یکدیگر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

درک مطالب ارائه‌شده در این کتاب، به‌راحتی امکان‌پذیر است و دانش کافی را برای ورود به عرصه بازاریابی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

مؤلف :  J. Paul Peter (Author), Jr. James H. Donnelly (Author
ناشر :  McGraw-Hill Education; 11th edition
سال انتشار: 2012
آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب: http://www.amazon.com/Marketing-Management-Knowledge-Skills-11th/dp/0077861051/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1449938899&sr=1-14&keywords=knowledge+management