پایگاه شرکت ها

پندآب تدبير

درباره شرکت

آب و پساب نیاز اساسی اکثر پروژه های صنعتی است ، تجربه و توان در طراحی سیستم تصفیه آب و پساب نقش مهمی در کارکرد و پاسخگوئی این سیستم ها دارد ، قطعا آن مدیریت محترم به هر دو موضوع عنایت دارد ، بسیاری از پروژه ها در بخش تصفیه آب و پساب نیاز به طراحی مفهومی و بعضا تهیه مدارک مهندسی پایه دارند تا نیاز واقعی پروژه شناسائی و هزینه های سرمایه گذاری به جا مصرف شود ، طرح تفصیلی نیز از دامان طرح مفهومی و پایه مطلوب ، بیرون خواهد آمد ، چنانچه آن مجموعه در طرح های اصلاح و افزایش ظرفیت واحد های صنعتی و پالایشگاهی فعال است و با واحدهای در دست بهره برداری مواجه است و برنامه اصلاح آن را دنیال میبنماید در این مرحله مهندسی مجدد (‌شناسائی مشکلات سیستم های تصفیه آب و پساب )‌ و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقا سیستم ها میتواند پاسخگو باشد آینده این سیستم ها با روشهای جدید بومی شده میتواند به نوع دیگری رقم خورد. مهندسین مشاور ناموران طرح های توسعه افزایش ظرفیت دو پالایشگاه لاوان و آبادان را عهده دار بود ، افتخاری بود که طراحی و مهندسی واحدهای تصفیه آب و پساب- فاز توسعه برای دو پالایشگاه لاوان ‌و پالایشگاه آبادان را برای ایشان به انجام رسانیم ،در پالایشگاه آبادان ، طرحی برای تامین آب makeup سیستم cooling tower با روش تصفیه RO را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ، که تاثیر مطلوبی در بازیافت منابع آب داشت. هم چنین خدمات طراحی ، مهندسی و تامین اقلام واحد Mixed bed polisher برای پالایشگاه بندرعباس به ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت را از طریق همکاری با شرکت IEI به صورت مهندسی و تامین کالا به انجام رسانده ، که محققا تجربه ای نیک بود. در اصلاح سیستم های موجود بدنبال روشهائی بوده که نتیجه بخش گردد ، کاربردی های بیوتکنولوژی در مهندسی مجدد سیستم های تصفیه و بازیافت پسابها از سال 1384 برای اولین بار در کشورمان با تلاش محققان همکار در این مجموعه به بار نشسته و هم اکنون شماری از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی به این روش ها که با راهکارهای ترکیبی مورد مهندسی مجدد قرار میگیرد ، واکنش مثبت نشان داده و این شد که روشهای مهندسی مجدد آمیخته ای از تکنولوژی های نوین با کاربرد در سازه های موجود بنیان گرفت ، که کاهش هزینه های سرمایه گذاری و امکان بازیافت پساب برای مقاصد مختلف از ثمرات آن بود . در تصفیه پسابهای صنعتی به این باور رسیده که هر پساب صنعتی ترکیب خود را دارد و لذا با اتجام تستهای تصفیه پذیری ، فرآیند دقیق مورد نیاز تعیین و طراحی واحدهای تصفیه پساب صنعتی به صورت علمی و عملیاتی ممکن میگردد. در بخش تصفیه پسابهای صنعتی انجام مطالعات مهندسی و طراحی پایه برای توسعه پالایشگاه لاوان و آبادان را به انجام رسانده و هم چنین است مهندسی مجدد برای شماری از تصفیه خانه های پساب صنعتی ، جداسازی پسابهای نفتی و روغنی گردآوری نوهائی در بازیافت آب از پساب را ممکن گردانده ، مطالعات و تهیه اسناد مناقصه برای واحد نمک زدائی چشمه خوش برای ناموران نیز از جمله مراجع کاری این گروه است. کارشناسان همکارمان در مطالعات امکان سنجی برای تاسیسات آب و پساب پالایشگاه لاوان نیز به صورت پیمانکار فرعی با ناموران همکاری داشته و بررسی و مقایسه MED موجود پالایشگاه با RO به عنوان جایگزین درگزارش امکان سنجی مرور و بررسی گردید ، به علاوه برای تامین آب از منبع خلیج فارس ،کلیه فرآیندهای لازم از پیش تصفیه لازم برای برداشت آب از دریا تا مراحل تصفیه تکمیلی ثانوی مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است ، در مطالعات امکان سنجی برای تاسیسات تصفیه پساب پالایشگاه اصفهان نیز به صورت مذکور با مهندسین مشاور ناموران همکاری صورت گرفته است ، در بررسی اثرات زیست محیطی و وضعیت تاسیسات تصفیه آب و پساب نیروگاه بعثت نیز به صورت پیمانکار فرعی خدماتی ارائه شده است ، این بخش از خدمات عمدتا در سالهای 1379 تا 1381 ارائه گردید. هم چنین علاوه بر موارد مذکور ، تیم کارشناسی این شرکت در طراحی تصفیه خانه های آب ( شهر اراک به ظرفیت 4 مترمکعب در ثانیه ، شهر کرج و کاشان هر یک به ظرفیت 1 مترمکعب در ثانیه ، هفتم تهران به ظرفیت 4 مترمکعب در ثانیه و بازنگری وضعیت تصفیه خانه های آب موجود ارومیه و کرج ) به صورت پیمانکار فرعی همکار مهندسین مشاور لار و ری آب در سالهای 1374 تا 1379 بوده است لذا بر این باوریم که خدمات در زمینه سیستم های تصفیه آب و پساب و محیط زیست به شرح زیر را برای پروژه هائی که مدیران آن به موفقیت میاندیشند مشترکا به فرجام نیک خواهیم رساند :  مطالعات امکان سنجی  طراحی و مهندسی و مطالعات پایه – تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه  تهیه پیشنهادات فنی، مالی و ارزیابی فنی ، مالی برای گزینه های مختلف  خدمات مهندسی تامین کالا

مشخصات شرکت

 • اطلاعات شرکت
 • نام مدیرعامل:  مریم نجفی
 • نوع:  سهامی خاص
 • شماره ثبت:  246507
 • تاریخ ثبت:  1384
 • مالکیت:  خصوصی
 • تعداد پرسنل:  20
 • گستره فعالیت:  داخلی

آدرس

 • آدرس و مشخصات تماس:  تهران دکتر بهشتی میرعماد کوچه دهم پلاک 7 واحد 17
 • کشور:  ایران
 • شهر:  تهران
 • کد پستی:  1587836148
 • شماره تلفن:  88534881 تا 886 به غیر از 884
 • شماره دورنگار:  88531509
 • پست الکترونیک:  info@pandabonline.com

پروژه های کلیدی

 • عنوان پروژه:  طراحی و تامین کالای پکیج پالیشر برای پالایشگاه بندرعباس به ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت
 • نام کارفرما:  پیدک - ملی و مهندسی نفت ایران PIDEC-NIOEC
 • سال اجرای پروژه:  1387 تا 1389
 • شرح مختصری از پروژه:  خدمات طراحی ، مهندسی و تامین اقلام واحد Mixed bed polisher برای پالایشگاه بندرعباس به ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت را از طریق همکاری با شرکت IEI به صورت مهندسی و تامین کالا به انجام رسانده ایم

حوزه فعالیت شرکت