مهندس برق

با توجه به حدود 17 سال فعالیت در بخش پیمانکاري و مهندسین مشاور تجربیات کسب شده بدین شرح میباشد:

- مدیریت بخش هاي تهیه اسناد و مدارك فنی و پیمان،

- مهندسی بازرگانی و فروش ،

- تامین و تدارک کالا و تجهیزت،

- طراحی

- نصب و مونتاژ تجهیزات،

- بازرسی فنی  و نظارت بر اجرا ،

- راه اندازي و بهره برداري

پروژههاي مرتبط با  صنعت نفت و گازو پتروشیمی، آب و فاضلاب ، نیرو، عمرانی و تاسیسات زیر بنائی
 

شماره تلفن: 021 - 77966894
شماره تلفن همراه: 09125179140
پست الکترونيک: khodkar.control@gmail.com
آدرس: تهران