اطلاعات پروژه ها و طرح ها

پلی اتیلن سبک کردستان

مجری:  شرکت پتروشیمی کردستان (سهامی خاص)، طرحهای مصوب هیأت وزیران ... ادامه درباره پلی اتیلن سبک کردستان »

طرح توسعه میادین سیوند و دنا

مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران بهینه‌سازی تأسیسات خشکی،... ادامه درباره طرح توسعه میادین سیوند و دنا »

طرح توسعه میدان رسالت

مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران ساخت و نصب سکو و تأسیسات... ادامه درباره طرح توسعه میدان رسالت »

طرح توسعه میدان رشادت

مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران این طرح به منظور افزایش... ادامه درباره طرح توسعه میدان رشادت »

طرح توسعه میدان ابوذر

مجری:  شرکت نفت فلات قاره ایران تکمیل تأسیسات دریایی... ادامه درباره طرح توسعه میدان ابوذر »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8